Bazy MAK WWW w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi
Pomoc 8196201806przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi. Zobacz także Schemat budowy aplikacji do obsługi Baz systemu MAK WWW.

W systemie MAK poszczególne rodzaje zbiorów mają odrębne bazy:

Katalog
BAZY KATALOGOWE WBP W ŁODZI:
Książki, dokumenty elektroniczne

Katalog zbiorów w systemie MAK (kopia bazy z katalogu WBP, tworzona jeden raz w tygodniu nie zawierająca danych czytelnika).
Czasopisma

Katalog wydawnictw ciągłych.
Fonoteka
-
Katalog płyt CD, płyt analogowych i nagrań magnetofonowych, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
3103741344

Katalog części zbioru NUT, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
unspendable
-
Katalog części zbiorów kartograficznych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Rękopisy
- Katalog części zbioru rękopisów, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Fotografie
- Katalog części zbioru fotografii łódzkich, regionalnych i okolicznościowych, od XIX w. do czasów współczesnych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Grafika
- Katalog części zbioru grafik, m.in. autorstwa łódzkich artystów, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
5853567660
- Katalog części albumów i tek z reprodukcjami o różnorodnej tematyce, w tym zbiór pocztówek, od XIX w. do czasów współczesnych, dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
(978) 587-1221
- Katalog części zbioru exlibrisów, dostępny w Dziale Zbiorów Specjalnych.
(404) 243-4731
- Katalog części filmów dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.
508-223-7752
- Katalog relacji filmowych na DVD ze spotkań autorskich, konferencji, szkoleń oraz innych imprez zrealizowanych w WBP.
(541) 257-8510
- Katalog części starych druków, tworzona w Dziale Zbiorów Specjalnych.
3206797609
- Katalog numizmatów dostępnych w Dziale Zbiorów Specjalnych.
Audiobooki
- Katalog audiobooków, dostępnych w Dziale Zbiorów Audiowizualnych.

Katalog
BAZY BIBLIOGRAFICZNE WBP W ŁODZI:
Regionalia
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano od 1993 - 2001 roku.
Regionalia 2
- Baza informacji o artykułach i książkach o Łodzi i regionie łódzkim, które opublikowano w latach 2002 - 2003.
Artykuły z czasopism
- Baza zawiera informacje o artykułach z czasopism krajowych dotyczących aktualnych problemów gospodarczych, społecznych, politycznych i kulturalnych Polski i świata.
(450) 894-4994
- Baza zawiera artykuły o znanych postaciach, recenzje ich twórczości.
ISBN MBP
- Baza zawiera opisy wydawnictw WBP, którym zostały nadane numery ISBN.
Kwerendy
- Baza zawierająca wskazówki bibliograficzne o materiałach na różne tematy, o które pytają czytelnicy.
Ulice Łodzi
- Wykaz nazw ulic łódzkich (obecna nazwa i wszystkie poprzednie, z podaniem lat w których obowiązywały te nazwy).
2399923423
- Baza w budowie tworzona w Dziale Zbiorów Regionalnych.
 
Angielska 8327481730 of all databases MAK WBP in Lodz.
Info Opisy baz zostały umieszczone przy wykazie poszczególnych baz: 2072838838WBP w Łodzi oraz Bibliograficzne WBP w Łodzi. Zobacz także 4846334161 na serwerach WBP w ramach współpracy regionalnej.
HELP
 Pomoc przy wyszukiwaniu w Bazach systemu MAK WBP w Łodzi.